Våra tjänster

Löpande bokföring

Bokföring även digitalt. Redovisning av skattedeklarationer. Månadsrapporter. Kund- och leverantörsreskontra. Projektredovisning.

Bokslut

Bokslutsrapportering. Årsredovisningar.

Deklaration

Företagets deklaration. Privat deklaration. K10 blanketter.

Löner

Lönebesked till personalen. Utbetalningslista. Underlag till bokföring och skattedeklaration. Redovisning av kontrolluppgifter.

Rådgivning och övriga tjänster

För att du som företagare ska ha tid att driva ditt företag framåt och med lönsamhet, så underlättar det om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig i dina ekonomiska val i företaget. Vi erbjuder rådgivning gällande frågor om skatt, aktieutdelning mm.